top of page

OLIKA TERAPIFORMER

Skillnaden på en samtalsterapeut, psykoterapeut och psykolog

Många blandar ihop dessa tre och vet inte riktigt vad skillnaden är eller vem av dem de ska vända sig till.

Olika terapiformer: Text
Image by Priscilla Du Preez

SAMTALSTERAPEUTEN

Är verksam i frisk- och hälsovården och sällan inom sjukvården.

För att bli samtalsterapeut utbildar man sig på ett fristående privat institut eller en högskola och har ofta en inriktning mot psykosyntes, KBT, ACT eller psykodynamisk teori och metodik.


Utbildningarna kan variera mellan 2-4 år. Syftet med samtalsterapi är snarare att hjälpa människor att leva det liv de innerst inne vill leva än att bota en definierad diagnos.


Jag har gått den längre 4-åriga utbildningen till Samtalsterapeut som ger Steg-1-behörighet och titeln diplomerad, certifierad, auktoriserad eller ackrediterad Samtalsterapeut eller KBT-terapeut. Steg 1-utbildning är densamma som för psykoterapeuten, alltså en basutbildning i psykoterapi. Diplomet eller certifikatet utfärdas av utbildningsanordnaren

Olika terapiformer: Om mig
Image by Saffu

EN PSYKOTERAPEUT

Psykoterapeuten får sin legitimation från Socialstyrelsen och har gått en utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen. Utbildningen finns på högskolor, universitet men även hos fristående instanser. Utbildningen är oftast tre år och är en påbyggnadskurs för den som har en akademisk utbildning på minst 120 högskolepoäng i ett människovårdande yrke. En basutbildning inom psykoterapi och erfarenhet från arbetslivet krävs också.

Den som behöver hjälp med och behandling av psykiska problem kan behöver gå till en psykoterapeut. Man utgår då från den diagnos som patienten fått. Psykoterapeuten behandlar både individer, par och familjer eller grupper.

Olika terapiformer: Om mig

EN PSYKOLOG

Oftast arbetar en psykolog i sjukvården och har då uppgiften att utreda, sätta diagnoser, behandla psykiska problem och även diagnostiserade sjukdomar. Psykologer kan också vara verksamma i arbete med barn och ungdomar på skola eller BUP.

Psykologen får sin examen efter en femårig utbildning på universitet. Utöver det har psykologen haft ett praktiskt år med tjänstgöring för att sedan kunna verka inom yrket. En psykolog har en legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen

Image by Sigmund
Olika terapiformer: Om mig

ALLA KAN ANLITA EN SAMTALSTERAPEUT

Med en mer praktiskt inriktad utbildning som samtalsterapeuten har är samtalet i fokus. Ett samtal där klienten får stöd att utveckla sig själv, sina relationer och psykologiska mönster och där sjukvården inte behöver kopplas in. Med andra ord kan du själv välja att boka ett möte utan att först behöva gå via läkarvården.


Det är bra att känna till skillnaden mellan dessa tre när du söker stöd och hjälp att ta dig vidare i livet. För många gånger kan en samtalsterapeut vara precis just den du behöver och framför allt kan samtalsterapeuten oftast erbjuda dig ett möte och samtal betydligt fortare.

Olika terapiformer: Om mig

BOKA IN ETT FÖRSTA MÖTE

Boka in ett förutsättningslöst första möte - halva priset 475:-

Skicka gärna ett sms till 072- 577 55 50
med önskemål om tid/datum för samtal
eller fyll i nedan formulär.

Tack för ditt meddelande!

Olika terapiformer: Försäljningslead
bottom of page